Prostřednictvím nového online média s doménou Nasezdravotnictvi.cz chce komora komunikovat s širší veřejností.

Nový online magazín „Naše zdravotnictví“ se bude věnovat všemu, co souvisí s naším zdravím. Veřejnosti bude

zprostředkovávat informace zasazené do kontextu fungování českého zdravotnictví, jejichž přidanou hodnotou by měl být otevřený pohled lidí, kteří zdravotní péči přímo zajišťují. Tedy lékařů, sester i dalších zdravotnických pracovníků.

Odkaz na nový online magazín kdykoliv najdete i sekci Odkazy.

Celá tisková zpráva je k dispozici zde.

Česká lékařská komora spustila nový online magazín Nasezdravotnictvi.cz