Jak požádat o členství v OS ČLK Praha 3?

  1. Vyplňte tento formulář
  2. Nechte si notářsky ověřit kopii vašeho diplomu (ověření můžete provést např. na kterékoliv poště označené logem Czech POINT)
  3. Zašlete vyplněný formulář i ověřenou kopii na adresu: OS ČLK Praha 3, Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

 Jak požádat o pře-registraci na OS ČLK Praha 3? 

  1. Vyplňte tento formulář
  2. Zašlete vyplněný formulář stávajícímu obvodnímu / okresnímu sdružení ČLK, které zajistí vše potřebné

 Jak platit členské příspěvky? 

  1. Členský příspěvek je nutné zaplatit vždy do 1. března
  2. Příslušnou částku (viz tabulka zde) zašlete na účet 11951389 / 0800 a jako variabilní symbol uveďte vaše evidenční číslo přidělené ČLK (vaše evidenční číslo můžete zjistit zde)