AKCE: Kurz první pomoci zakončené certifikátem BOZP
KDE:   Praha 3, Olšanská 2666/7, 2. patro
KDY:   20. 1. 2018, 9:00 – 12:00 nebo 12:30 – 15:00

Z programu: zákony, Věstník 16/2015 a první pomoc v ordinacích, neodkladné stavy, nácvik uvolnění dýchacích cest a resuscitace, resuscitační techniky, praxe kardiopulmonální resuscitace, AED, ambuvak, vybavení pro akutní stav, doporučené vybavení ordinace pro resuscitaci, vybrané postupy první pomoci, první pomoc při úrazu, systém přivolání odborné pomoci, periodický plán proškolení, doporučené léky pro řešení neodkladných stavů.

V případě zájmu je nutné se přihlásit na adrese osprah03@clkcr.cz.

Pozvánka je k dispozici zde.


AKCE: Informovaný souhlas v klinické praxi – etické, právní, klinické a psychologické souvislosti 87/17
KDE:   Praha 9, Freyova 945/33, Clarion Congress Hotel Prague
KDY:   7. 12. 2017, 10:00-17:00

Konference si klade za cíl komplexně zmapovat problematiku informovaného souhlasu v klinické praxi. To jak v rovině obecné – etické, právní a psychologické, tak v rovině klinické – kde hodláme analyzovat oborově specifické otázky informovaného souhlasu. Konference se účastní přední odborníci z různých klinických oborů a specializací, ale též z oblasti etiky, práva a psychologie. K tématu konference bude opět vydána monografie, kterou účastníci obdrží zdarma.

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Kurz prevence násilí a sebeobrana lékaře 37/17
KDE:   Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Kongresové centrum
KDY:   18. 2. 2017, 8:30-13:30

Z programu: Úvod do problematiky sebeobrany | Prevence napadení | De-eskalace konfliktních situací | Fyzická sebeobrana | Použití improvizovaných zbraní | Právní rámec sebeobrany | Řešení post-konfliktní situace.

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Kurz intenzivní medicíny 4/17
KDE:   Praha 5, Lékařská 291/2, Klub ČLK
KDY:   21. 1. 2017, 8:30-16:00

Z programu: Blok „Invazivní hemodynamika pro anesteziology a intenzivisty“: Co můžeme vyčíst z křivky arteriálního tlaku a CVP (Doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.), Plicnicový katétr – má stále místo v klinické praxi? (Doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.), Seminvazivní a neinvazivní metody měření srdečního výdeje (MUDr. Michal Matias), Jícnová a transtorakální echokardiografie v monitoraci hemodynamiky (MUDr. Jan Rulíšek).

Blok „CRRT pro intenzivisty“: RRT v intenzivní péči (MUDr. Michal Otáhal), Cévní vstupy, katétry, av fistule, filtry a technické aspekty RRT (MUDr. Mychajlo Zakharchenko), Podpora funkce ledvin a její načasování (Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.), Regionální citrátová antikoagulace (Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.)

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Aktualizace vybraných postupů v PNP, praktický nácvik
KDE:   Praha 5, Lékařská 291/2, Klub ČLK
KDY:   26. 11. 2016, 9:00-15:30

Z programu: 4H + 4T, reverzibilní příčiny NZO (MUDr. Petr Kolouch, MBA), základní algoritmus KPR dle GL 2015 (Mgr. David Peřan), anafylaktická reakce (MUDr. Katarína Veselá). Praktická část: Alternativní zajištění dýchacích cest (MUDr. Jiří Danda, MUDr. Katarína Veselá), kardiopulmonální resuscitace (Mgr. Radomír Vlk, Mgr. David Peřan), alternativní podání léčiv (MUDr. Jiří Danda, MUDr. Katarína Veselá).

V případě zájmu je nutné se přihlásit zde.

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Novinky v urologii
KDE:   Praha 3, Žižkovská věž, Kongresový sál
KDY:   29. 11. 2016, 15:00

Chirurgická léčba nádorů penisu | Ne-infiltrující nádory močového měchýře | Léčebné postupy u pokročilého karcinomu prostaty | Erektilní dysfunkce | Hypospadie u dětí | Imunoterapie močových infekcíní | judikatura k této problematice.

V případě zájmu je nutné se přihlásit zde.

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Právní aktuality ve zdravotnictví, judikatura, kazuistiky
KDE:   Praha 4, Budějovická 15/743, Hotel ILF
KDY:   21. 6. 2016, 9:00 – 15:00

JUDr. Jan Mach: Aktuální judikatura a kazuistiky k trestní a občanskoprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, informovanému souhlasu, reversu, odbornému dohledu. Kontroly SÚKL, cenových a dalších správních orgánů v ordinacích, práva a povinnosti kontrolovaných. Mgr. Bc. Miloš Máca: Aktuální právní problémy lékařů řešené v rámci právní kanceláře ČLK, včetně neférových postupů inzertních firem, problematiky ochrany osobních údajů, povinné mlčenlivosti a oznamovací povinnosti. MUDr. Mgr. Dagmar Záleská: Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven, včetně problematiky revizí a uplatňování regulací, jednání se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání, judikatura k této problematice.

V případě zájmu je nutné se přihlásit zde.

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Komunikačně náročné situace v jednání lékařů s pacienty
KDE:
   Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
KDY:   7.5.2016 v 8:30

Každý lékař se ve své praxi s komunikačně náročnými situacemi setkává. Ať se jedná o pacienty těžce nemocné, trpící nebo chronické stěžovatele či agresivní pacienty. Ve všech těchto případech se může lékař cítit „zahnán do kouta“ a nevědět, jak situace řešit. Kurz „Komunikačně náročné situace v jednání lékařů s pacienty“ se pokusí zodpovědět, jak správně v náročných situacích komunikovat a jak je zvládat. kurz je určen pro lékaře všech odborností.

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Hromadná neštěstí
KDE:   Praha 3, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Dům odborů, Velká zasedací místnost
KDY:   30.3.2016 v 15:00

Přednáška na téma „zdravotní zajištění v případě hromadného neštěstí“ a později debata na toto téma. Tato odborná akce je zahrnuta do povinného vzdělávání a je ohodnocena příslušnými kredity ČLK. Prosíme lékaře, aby pozvali i zdravotní sestry, jejich účast bude též ohodnocena.

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Resuscitace v terénu a zdravotnickém zařízení
KDE: 
  Praha 10, Ruská 2412/85, IPVZ
KDY:   24.2.2016 od 09:00 do 16:00

Z programu: Svět podle ABCD – Algoritmus přednemocniční neodkladné péče. Resuscitace ve zdravotnickém zařízení. Synchronizace zásahu ve zdravotnickém zařízení mimo odd. JIP a ARO.

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Neodkladná resuscitace a urgentní stavy
KDE:   Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce, Kongresové centrum
KDY:   25.1.2016, 26.1.2016, 16.2.2016, 17.2.2016, 22.3.2016, 23.3.2016 vždy od 14:00 do 19:00

  Z programu: Teoretická část: První pomoc v řetězu přežití, Základní neodkladná resuscitace, První pomoc při jiných stavech bezprostředního ohrožení života, Rozšířená neodkladná resuscitace, Specifické postupy KPR. Praktická část: KPR dospělých, KPR dětí, Nácvik odstranění cizího tělesa, Nácvik udržení a zabezpečení průchodnosti dýchacích cest, Nácvik zabezpečení i.v. periferního vstupu, Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých s použitím pomůcek resuscitačního setu na ambulanci.

  Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Vědecko-vzdělávací schůze u příležitosti Světového dne boje proti CHOPN
KDE:   Praha 2, Sokolská 31, přednáškový sál Lékařského domu
KDY:   20. 11. 2015, 9:00-14:00

Z programu: Informace z výboru ČPFS, Aktivity ČARO, Aktivity ČOPN, Fenotypy CHOPN v zemích střední a východní Evropy, Registr CHOPN – fenotypy v ČR, Fixní kombinace v léčbě CHOPN, Přínos funkčního vyšetření pro dg. CHOPN, Novinky o CHOPN dle GOLD, Zkušenosti s novými inhalačními systémy v léčbě CHOPN, „Step down“ v léčbě CHOPN, Fenotypová léčba CHOPN – První data z národní multicentrické databáze CHOPN, Možnosti fyzioterapie v ovlivnění vývoje CHOPN, Kontroverzní téma – e-cigarety.

  Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Komunikačně náročné situace v jednání lékařů s pacientem II
KDE:   Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
KDY:   31.10. 2015, 8:30-13:00

Z programu: Teoretický úvod k Bálintovské skupině, Bálint v praxi – vlastní případy frekventantů, Modelové situace, Závěrečné shrnutí, diskuse, zpětná vazba.

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Stres, deprese a životní styl v ČR
KDE:   Praha 2, Albertov 4, Přednáškový sál Purkyňova ústavu 1. LF UK
KDY:   18. 11. 2015, 14:00–18:00

Z programu: Životní styl a deprese v České republice, Pracovní stres a syndrom vyhoření v České republice, Syndrom vyhoření – stále aktuální kategorie, Diagnostika syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření v různých odvětvích lidské činnosti. Na konferenci mimo jiné vystoupí: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres
KDE:   Senohraby, Hotel Sen
KDY:   20-21.11. 2015

Z programu: doc. Ing. Aleš Horna, Ph.D. – Sex jako součást chemie lidského chování, doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – Sexuální emoce jako zdroj iracionality v lidském chování, doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. – Penis a jeho zvládání, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Sexuální dysfunkce a obezita z pohledu internisty, prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. – Testosteron – důležitý faktor našeho zdraví a chování, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – Novinky v urologii, MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. – Sexualita a reprodukce, Dr. Andrea Garolla (ITA) – Aging and Male Fertility, doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – Molekulární dialog před implantací embrya – rozhodující a zatím málo známý faktor preimplantačního období, Dr. Bruno Engl (ITA) – Fertile and Sexual Issues in Endometriosis Patients, Mgr. Jana Vítků, prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. – Endokrinní disruptory v semenné tekutině, MUDr. Petr Uher, Ph.D. – Moderní andrologické metody v asistované reprodukci, doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. – Fertilita českých mužů, MUDr. Hana Višňová, Ph.D. – Sexuální problémy neplodných párů.

Pozvánka je k dispozici zde


AKCE: Požadavky SÚKL na provoz ordinací praktických a odborných lékařů a stomatologů
KDE:   Brno, Výstaviště 1, budova Regionální hospodářské komory Brno
KDY:   7.11.2015, 9:00-14:00

Z programu: Úvod do problematiky zdravotnických prostředků, Nová legislativa ZP a kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), Změny v oblasti předepisování, výdeje a prodeje, Podmínky používání a servisu ZP, Systém vigilance v oblasti ZP, Kontroly SÚKL a nejčastější kontrolní zjištění, Shrnutí základních legislativních požadavků při zacházení s léčivými přípravky, Informace o průběhu a rozsahu kontroly SÚKL v této oblasti, Seznámení s nejčastějšími a nejzávažnějšími kontrolními nálezy, Diskuze, odpovědi na dotazy

Pozvánka je k dispozici zde