OS ČLK Praha 3

Vítejte na internetových stránkách obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 3! Obvodní sdružení lékařů je základní organizační jednotkou České lékařské komory. Členové tohoto sdružení jsou všichni lékaři, kteří pracují nebo bydlí v lokalitě Prahy 3. Obvodní sdružení lékařů se schází nejméně jednou ročně na obvodním shromáždění, provozuje vlastní kancelář, vede seznamy lékařů a volí své samosprávné obvodní orgány i zástupce do celorepublikových orgánů. Členství v komoře je pro všechny lékaře povinné.

Jaké informace zde naleznete?

Připravili jsme pro vás články, dokumenty a formuláře týkající se nejen činnosti obvodního sdružení nebo ČLK, ale i důležité informace o akcích, školeních a jiných aktivitách souvisejících s výkonem lékařského povolání. Pro lepší přehlednost jsou informace strukturované do několika sekcí a podsekcí. Webové stránky jsou optimalizované nejen pro počítače, ale též pro chytré telefony či tablety.

Uspořádání webových stránek

Na každé stránce naleznete v horní části navigační lištu pro volbu jednotlivých sekcí. Pro rychlý skok do kterékoliv sekce můžete též využít navigační mapu abecedně tříděných klíčových slov celého webu, která jsou kdykoliv dostupná ve spodní části každé stránky. Základní členění hlavních sekcí je následující: Aktuality – nejnovější články včetně těch, které jsou zařazeny v jiných sekcích. Neaktuální články jsou pak přesunuty do Archivu článků, O nás – základní informace k čemu internetové stránky slouží a kde, případně jak hledat informace, Pro lékaře – mnoho podsekcí s informacemi pro lékaře. Mimo jiné zde najdete například přehled vzdělávacích akcí, základní legislativní dokumenty nebo informace pro uchazeče o členství v ČLK, Odkazy – jak je již z názvu patrné, zde najdete odkazy na zajímavé zdroje informací z oblasti zdravotnictví nebo související s obvodem Prahy 3, Kontakt – adresa a mapa kanceláře, kontaktní údaje a formulář pro rychlé zaslání zprávy na sekretariát obvodního sdružení. Budete-li mít jakékoliv připomínky či náměty na doplnění obsahu, neváhejte nás kontaktovat buď zasláním zprávy na adresu praha3@clkcr.cz nebo vyplněním online formuláře zde.

Organizační struktura

PŘEDSTAVENSTVO

MUDr. Barbora Hanychová – předseda
MUDr. Ladislav Knajfl
MUDr. Simona Krystlíková
MUDr. Miroslav Procházka
MUDr. Alena Prokšová
MUDr. Karel Semerád
MUDr. Alena Špicarová
MUDr. Eva Váňová

ČESTNÁ RADA

MUDr. Jana Dupalová
MUDr. Milan Dusík
MUDr. Magdalena Knajflová
MUDr. Drahomíra Kodlová
MUDr. Alena Moravová
MUDr. Blanka Pokorná
MUDr. Eva Váňová

REVIZNÍ KOMISE

MUDr. Branislav Holman
MUDr. Miroslav Indruch
MUDr. Alena Pekařová

DELEGÁTI SJEZDU

MUDr. Barbora Hanychová
MUDr. Ladislav Knajfl
MUDr. Alena Špicarová – náhradník