Vážené kolegyně a kolegové,

   v noci ze čtvrtka 28. na pátek 29. ledna většina z vás obdržela informaci o možnosti přihlásit se o prioritní očkování proti nemoci Covid-19 prostřednictvím České lékařské komory.

   Součástí dopisu byl unikátní link, který je spojen pouze s Vámi (tuto informaci nepřeposílejte, ani nesdílejte). Link Vás přesměruje na krátký formulář, jehož vyplněním budete zapsání do seznamu zájemců o očkování ČLK, který bude poskytnut kompetentním místům s garancí komory. Tímto krokem budeme garantovat Váš status lékaře v rámci kompetencí vyplývajících ze zákona č. 220/1991 Sb., když systém MZ ČR – NRZP tuto identifikaci z mě neznámých důvodů u řady z vás neumožňuje. Link, který Vás přesměruje na formulář, má platnost 14 dnů, poté bude seznam uzavřen. Každý lékař se může rozhodnout, zda se na seznam ČLK zapíše či nikoliv.

   Pozor, do seznamu se mohou zapisovat pouze ti členové ČLK, kteří doposud očkování či jeho část neabsolvovali a současně se jim nedaří zaregistrovat se v centrálním rezervačním systému MZ ČR https://registrace.mzcr.cz/

   Pokud jste již v Centrálním rezervačním systému zaregistrování, nevyplňujte, prosím, formulář ČLK, došlo by tím ke zbytečné duplicitě!

   Pokud jste zmiňovaný email neobdrželi, znamená to, že jste do Registru lékařů vedeného ČLK neuvedli svůj email, případně jste nám nedali souhlas s jeho používáním v souladu s GDPR. Další možností je chybná emailová adresa. Pokud chcete toto napravit, kontaktujte neprodleně kancelář vašeho okresního sdružení komory.

   Připomínám, že po uplynutí lhůty 14 dnů, již nebude možno zápis, a to ani dodatečně, učinit. Smyslem je rychlé získání přehledu zájemců z řad lékařů, aby s tímto počtem a jednotlivými informacemi (kontakty) mohla kompetentní místa kvalifikované pracovat, tj. co nejdříve zajistit očkování lékařkám a lékařům. V současnosti se nám přihlásilo tímto způsobem již 398 členů komory.

   V pátek 29.1.2021 jsem o problému jednal s panem ministrem Blatným, který mi slíbil, že všichni lékaři, kteří se tímto způsobem přihlásí, budou přednostně očkováni. Technickou stránku má vyřešit ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Ing. Dzurila.

   Dále bych vás chtěl informovat, že na webových stránkách ČLK naleznete Informace k vedení zdravotnické dokumentace a k informovanému souhlasu při očkování proti nemoci Covid-19.

ČLK > / ČLK / Aktuality / MZ ČR – Informace k vedení zdravotnické dokumentace a k informovanému souhlasu při očkování proti COVID-19 (lkcr.cz)

   Dále pak profesorem MUDr. Prymulou zpracované Informace o řádném zacházení s vakcínou Comirnaty od firem Pfiser/BioNTech.

ČLK > / Pro lékaře / Informace / Vakcína od firmy Pfizer vyžaduje zvláštní zacházení – Nikdy netřepat! (lkcr.cz)

   Pro zájemce z řad lékařů i široké veřejnosti Česká lékařská komora připravila informační videa k očkování proti Covid-19. Ta naleznete na vzdělávacím portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz, případně přímo na YouTube pod následujícím odkazem

S kolegiálním pozdravem, Milan Kubek.

Očkování Covid-19 pro lékaře