Konzultace z oblasti všeobecné chirurgie, onkochirurgie a miniinvazivní chirurgie

Kompletní staging, projednání pacienta na multidisciplinárním týmu dané problematiky. Dispenzární péče. Zpětná informace odesílajícím lékařům. Široké portfolio výkonů od malých ambulantních výkonů až po specializované mini-invazivní onkochirurgické výkony. Podrobnější informace – viz přiložený leták zde.

Profesní pojištění

Kompletní staging, projednání pacienta na multidisciplinárním týmu dané problematiky. Dispenzární péče. Zpětná informace odesílajícím lékařům. Široké portfolio výkonů od malých ambulantních výkonů až po specializované mini-invazivní onkochirurgické výkony. Podrobnější informace – viz přiložený leták zde.

Profesní pojištění

Na základě dohody o podmínkách pojištění č. 06-490-01 mezi Kooperativou a Českou lékařskou komorou mohou členové ČLK uzavřít pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení (profesní pojištění za zvýhodněných podmínek. Členům ČLK nabízíme také pojištění Ordinace, které je speciálně vyvinuto pro lékaře, stomatology a další provozovatele soukromých zdravotnických praxí.

Změna zvýhodněných tarifů T-Mobile pro členy ČLK

ČLK podepsala na další tři roky rámcovou smlouvu s firmou T-Mobile, která zajišťuje členům ČLK zvýhodněné tarify.

Co je třeba udělat?
Pokud ještě ve slevovém programu zapojeni nejste a máte zájem výhodu od T-Mobil čerpat, jděte na tuto stránku a zadejte heslo lekarskakomora. Zde naleznete konkrétní nabídku a návod jak postupovat.

Pokud již v programu slev od T-Mobile zapojeni jste, dostanete navíc od operátora SMS s informací. Vzhledem k tomu, že smlouvu s operátorem podepisoval každý člen sám, není možno tarify pro každého změnit hromadně úpravou rámcové smlouvy ČLK a T-Mobile. Po obdržení SMS a mailu od ČLK máte dva měsíce na prostudování nabídky a aktivaci nových tarifů. Tato lhůta končí 30. 11. 2016. Opět vše potřebné naleznete zde, heslo je: lekarskakomora.

Pokud nový slevový tarif neaktivujete, bude dále platit původní, ale po 30. 11. přestanete získávat slevu dohodnutou mezi ČLK a T-mobile.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v současné době je programu ČLK u T-mobile zapojeno přes tři tisíce SIM karet. Doufáme, že námi domluvený slevový program bude i nadále sloužit ke spokojenosti členů ČLK a že se k němu přidají další.