Z obsahu: Zvýšení ceny práce lékaře, Úhradová vyhláška pro rok 2016, Novela nařízení vlády o platech, Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů, Soudní znalci, Přístrojová komise, Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů, Informace o počtu nových členů ČLK, Volba Etické komise ČLK, Novela SP 4 – Disciplinární řád, Návrh rozpočtového opatření pro rok 2015, Návrh výše členských příspěvků pro rok 2016 a návrh rozpočtu pro rok 2016, Aktuální informace o stavu prací na registru ČLK, Příprava XXIX. sjezdu ČLK, Právní seminář ČLK – vyúčtování, Právní konference ČLK, Příprava XX. plesu lékařů českých, Jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor – ZEVA, Oslavy 25. výročí založení Slovenské lékařské komory, Blok VR, Žádost MUDr. L.Š. o právní pomoc a bezúročnou půjčku. Celý dokument je k dispozici zde.

Zápis z jednání představenstva ČLK