ČLK se aktivně angažuje ve vzdělávání lékařů v problematice onemocnění Covid-19. Komora jako první poskytla lékařům volně dostupné systematické informace o onemocnění Covid-19, které jsou průběžně aktualizovány.

   Na portálu www.vzdelavanilekaru.cz  jsou dostupné 3 odkazy webcasty:

  1. o Covid-19 onemocnění,
  2. o problematice očkování,
  3. záznam z webináře Evidence based terapie Covid-19.

   Poslední ze jmenovaných je v historii ČLK neúspěšnější vzdělávací akcí, na kterou se přímo zaregistrovalo 3,5 tis lékařů, sledovanost byla ovšem ještě vyšší.

   V současné době se dotáčejí další informace o očkování. Dále se připravuje pravidelný seminář „Aktuality o onemocnění Covid-19“, kdy jednou měsíčně budou čeští přední odborníci odpovídat na dotazy, které předtím zašlou lékaři na speciální e-mail: covid@clkcr.cz   Tento pravidelný seminář je zatím plánován od března do června.

   ČLK navázala spolupráci s českou pobočkou WHO, připravují se překlady dalších materiálů a videí, které budou odborně garantována WHO.

Vzdělávání lékařů o nemoci Covid-19