Ministerstvo iniciovalo zřízení dvou linek nabízejících první psychickou pomoc. Jedna z nich již téměř týden funguje pod číslem 1212 (volba 5) a je určena všem občanům. Druhá linka byla spuštěna včera a poskytuje své služby výhradně vám, pracovníkům ve zdravotnictví. Pracujete ve zdravotnictví? Linka je tu pro vás 24/7. Smyslem linky je pomoci zvládnout stresové zatížení v souvislosti s koronavirem. Výhoda telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost, a to i v době, kdy jste na pracovišti a máte jen krátký časový prostor v klidu hovořit. Celý článek je k dispozici zde.

Nonstop linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví