Vážení kolegové, naše obvodní sdružení OS ČLK Praha 3 sdružuje výhradně lékaře v ambulantní sféře. Z vlastní zkušenosti můžete posoudit péči našich nadřízených o tento zdravotní sektor. Se značným zpožděním jsme dostali nabídku k čerpání ochranných prostředků v naprosto nedostatečné míře. Díky snaze členky představenstva paní MUDr. Aleně Prokšové bylo dosaženo malého úspěchu v tom, že městská část Praha 3 byla ochotna poskytnout lékařům pracujícím na území Prahy 3 omezené množství ochranných prostředků. Množství je nedostatečné a nezbývá než doufat, že dodávka nebude poslední.

Zatím jsme obdrželi menší množství ochranných masek a v posledních dnech též tekuté desinfekční prostředky v množství 40 litrů předaných na polikliniku Vinohradská 176 a 30 litrů předaných na polikliniku Olšanská 7.

Toto množství nepostačí pro všechny naše členy. Akutně jsme byli nuceni rozhodnout o minimálním množství pro jednu ambulanci. To odpovídá jednomu litru speciálního prostředku, který se musí rozlévat z kanystru do jednotlivých nádob. Přidělovat menší množství by nebylo smysluplné. V každém případě je nutné z odborného důvodu a i ze strategického důvodu tuto nabídku využít. Přidělování prostředků bude tedy živelné dle starého principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Vyzýváme vás proto, pokud máte zájem, aby jste se obrátili se žádostí na:

  • Poliklinika Vinohradská 176: paní MUDr. Alena Pekařová, foniatrie a ORL, 3. patro, tel.: 723 842 109, email: info@orl-foniatrie.cz
  • Poliklinika Olšanská 7: paní MUDr. Alena Prokšová, gynekologie, 2. patro, tel.: 222 581 007, email: doktorka@gynekologie-proksova.cz
  • Poliklinika Koněvova 205: majitel objektu pan Koutek, tel.: 602 266 526

Při rozdělování takto malého množství se budeme držet určitých zásad:

  1. přidělené množství nepřesáhne 1 litr
  2. prostředek bude poskytnut členům ČLK s preferencí členů OS ČLK Praha 3
  3. pokud z tohoto přídělu nebude možné uspokojit všechny, při následujícím přídělu budou uspokojeni ti, na které se v předchozí dodávce nedostalo

Dále si dovolujeme upozornit, že radní Prahy 3 pro zdravotnictví zajistil též výdejní místa ochranných prostředků pro občany, kde mohou ochranné prostředky čerpat i lékaři. Distribuční místa jsou dvě:

  • Nám. Jiřího z PoděbradInformační centrum Praha 3 – 15:00 až 17:00
  • Lipanská 11Žižkovská radnice u vchodu – 15:00 až 17:00

Jsme si vědomi že pružnějším způsobem by bylo zaslání této informace prostřednictvím e-mailu, ale více jak třetina z vás si nepřála být informována prostřednictvím hromadných e-mailů. Individuální informace nejsou v této době technicky možné.

Představenstvo ČLK OS Prahy 3

Informace představenstva OS ČLK Praha 3 svým členům